Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – koncertná sála
25. august 2022 od 19:00
2022. august 25. 19:00-od
Mucha Quartet, Cseh Ishiguri Hiromi – koncert

PODUNAJSKÝ FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY

Vstup voľný.