Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
12. október 2023 od 17:00
2023. október 12. 17:00-od
MUDr. Branislav Potančok: Strieborné bremeno, krst knihy