Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Spoločenské stredisko Zichy-pont / Zichy-pont Közösségi Központ
20. november 2023 od 17:00
2023. november 20. 17:00-od
MY, KOMÁRŇANIA: Beseda s historičkou umenia Tímeou Szabó Csekei

Registrácia: villa.camarum@gmail.com


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -