Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Spoločenské stredisko Zichy-pont / Zichy-pont Közösségi Központ
5. október 2023 od 17:00
2023. október 5. 17:00-od
My, Komárňania! – stretnutia so známymi Komárňanmi

Beseda s fotografom Ottóm Kuruczom

Registrácia : villa.camarum@gmail.com


Ďalšie podujatia
26.
júl 2024
TriTon
20:00 -