Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
9. február 2024 od 10:00
2024. február 9. 10:00-od
N.TÓTH ANIKÓ - CHECHTAVÁ PRINCEZNÁ - rozprávková hra