Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Nádvorie Európy
3. september 2022 od 18:00
2022. september 3. 18:00-od
Noémo (koncert)

XII. FESTIVAL KÚT