Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry / RÉV – Magyar Kultúra Háza
8. február 2023 od 18:00
2023. február 8. 18:00-od
Občiansky salón „Kikötő”: Beseda s fotografom Péterom Kornissom

Vstupné: 1€