Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
9. november 2023 od 18:00
2023. november 9. 18:00-od
Občiansky salón Kikötő – beseda so psychiatrom Imre Csernusom

Vstupné: 5€