Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry / RÉV – Magyar Kultúra Háza
24. máj 2023 od 18:00
2023. máj 24. 18:00-od
Občiansky salón KIKÖTŐ - Stretnutie s redaktorkou a moderátorkou Angélou Galán

Vstupné: 1€