Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE STREDISKO ZICHY-PONT
24. máj 2022 od 17:00
2022. máj 24. 17:00-od
Obedňajšia prestávka – beseda s historičkou umenia Tímeou Szabó Csekei o črtách architektonických štýlov v centre mesta Komárno