Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Sofia - Kaviareň a bar (Európske nádvorie) / Sofia - Kávéház és Bár (Európa udvar)
8. september 2023 od 18:00
2023. september 8. 18:00-od
Óbudai Fotóklub Egyesület – vernisáž výstavy