Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Univerzitný klub Pince / Pince Egyetemi Klub
21. september 2023 od 18:30
2023. september 21. 18:30-od
Ochutnávka vín s vinárom Zoltánom Bóna

Vstupné: 5€

Kollektíva 7 – študentský festival