Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium
18. október 2023 od 17:00
2023. október 18. 17:00-od
Október 23. - spomienkový večer na maďarskú revolúciu v roku 1956, hosť: Dr. Varga Judit – bývalá ministerka spravodlivosti v Maďarsku


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -