Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ
10. jún 2022 od 19:00
2022. jún 10. 19:00-od
Örkény István: Tóték – Tótovci (dráma)

Link: https://www.jokai.sk/eloadasok/totek-1

Ďalšie predstavenia: 12., 17., 18., 19., 24.