Spoločenské centrum Zichy-pont / Zichy-pont Közösségi Központ
3. október 2022 od 18:00
2022. október 3. 18:00-od
Örs Orosz: Osudy sôch (prezentácia knihy)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -