Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Galéria PLATZ / PLATZ Galéria
3. jún 2023 od 16:00
2023. jún 3. 16:00-od
Otvorené cesty – Vernisáž výstavy Martina Kučeru