Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho (slávnostná sála) / Selye János Gimnázium (díszterem)
11. január 2023 od 16:30
2023. január 11. 16:30-od
Pamätná výstava Józsefa Mindszentyho – vernisáž

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -
13.
apríl 2024
Slovenskí rebeli: Prespanka /…
19:00 -
13.
apríl 2024
No War Party – Hisztéria,…
19:00 -
13.
apríl 2024
Zoltán Egressy: Portugál –…
18:00 -