Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Univerzitný klub Pince / Pince Egyetemi Klub
20. september 2023 od 21:00
2023. september 20. 21:00-od
Párty na začiatku semestra s DJ Peter

Vstupné: 5€/3€

Kollektíva 7 – študentský festival