Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
15. november 2022 od 19:00
2022. november 15. 19:00-od
„Patril by som niekomu” - vybrané básne Endre Adyho napísané pre symfonický orchester

Vstupné: 11€, LINK


Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -