Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom CSEMADOK / CSEMADOK-ház
23. november 2023 od 17:00
2023. november 23. 17:00-od
Petőfi v Komárne / literárny večer