Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Bazilika Sv. Ondreja / Szent András-bazilika
13. november 2022 od 18:00
2022. november 13. 18:00-od
Piesne z Biblie – koncert opernej speváčky Réky Kristóf a organistu Ágostona Tóku

Vstup zdarma.