Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
6. marec 2023 od 09:00
2023. marec 6. 09:00-od
Po stopách Madácha – divadelná súťaž