Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium
18. apríl 2023 od 10:00
2023. apríl 18. 10:00-od
Prednáška Pála Csákyho o Európskom parlamente

Vstup zdarma.