Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
23. november 2023 od 18:00
2023. november 23. 18:00-od
Premietanie filmu – Mariana Čengel Solčanská: Slúžka