Spoločenské centrum Zichy-pont / Zichy-pont Közösségi Központ
18. november 2022 od 15:30
2022. november 18. 15:30-od
Prezentácia hudobných nástrojov z Moldávie (výučba spevu a hry na hudobných nájstrojoch)

Vstupné: 10€


Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -