Spoločenské stredisko Zichy-pont /Zichy-pont Közösségi Központ
16. september 2022 od 15:30
2022. september 16. 15:30-od
Prezentácia ľudových hudobných nástrojov s folklórnou skupinou Hárompatak

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
9.
október 2022
Gyöngyhajú lány balladája …
19:00 -
9.
október 2022
Gyöngyhajú lány balladája …
15:00 -
8.
október 2022
Octoper - háčkovanie…
15:30 -
7.
október 2022
Hudobná skupina Dorszen …
21:00 -