Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Spoločenské stredisko Zichy-pont /Zichy-pont Közösségi Központ
16. september 2022 od 15:30
2022. september 16. 15:30-od
Prezentácia ľudových hudobných nástrojov s folklórnou skupinou Hárompatak

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -