Podunajské múzeum – Palác kultúry (slávnostná sála) / Duna Menti Múzeum – Kultúrpalota (díszterem)
4. október 2022 od 17:00
2022. október 4. 17:00-od
Prof. dr. Róbert Hermann: Bitky v Komárne 1848/49 (prednáška)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -