Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Podunajské múzeum – Palác kultúry (slávnostná sála) / Duna Menti Múzeum – Kultúrpalota (díszterem)
4. október 2022 od 17:00
2022. október 4. 17:00-od
Prof. dr. Róbert Hermann: Bitky v Komárne 1848/49 (prednáška)

Vstup zdarma.