Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Základná umelecká škola v Komárne (Letná u.) / Komáromi Művészeti Alapiskola (Nyár u.)
18. máj 2023 od 17:00
2023. máj 18. 17:00-od
Prof. Jozef Zsapka - beseda o hudbe