Rév – Dom maďarskej kultúry / Rév – Magyar Kultúra Háza
8. október 2022 od 20:00
2022. október 8. 20:00-od
Pusztaszer, túlontool, Sin Seekas

RESET Q3 2022 (koncerty)

Vstupné: 7€ (denný lístok), 12€ (dvojdňový lístok)

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -