Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
20. apríl 2023 – 21. apríl 2023
2023. apríl 20. – 2023. apríl 21.
Putovná výstava na počesť 200-ho výročia Sándora Petőfiho – Petőfi-autobus

Vstup zdarma.