Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
10. marec 2024 od 17:00
2024. marec 10. 17:00-od
Rácz Cello Quartett – Majstrovské diela zo XIX. storočia /// koncert

RÁCZ CELLO QUARTETT je rodinný príbeh. Jeho členov spája nielen príbuzenský vzťah, ale aj ich láska k violončelu, zážitky zo spoločného hrania, ako aj pokora k hudbe. Od roku 2017 pravidelne koncertujú po celom Slovensku a Maďarsku. Ich repertoár zahŕňa diela od baroka až po súčasnosť. V roku 2022 vydali svoje prvé CD Commorra Times s dielami A. Vivaldiho a E. Griega.Ich aktuálny program má názov Majstrovské diela zo XIX. storočia a pozostáva zo skladieb G. Goltermanna, J. Klengela, D. Poppera, ktorí boli sami virtuóznymi violončelistami, pedagógmi, hudobníkmi do špiku kostí. Ich diela sa dostali nielen do koncertných sál, ale aj do salónov, kde sa rozvíjal bohatý kultúrny život.

Presne túto atmosféru sa snažia počas svojich koncertov navodiť aj členovia tohto violončelového kvarteta.

Členovia skupiny:

Csaba RáczLevente Rácz

Réka Rácz

Zoltán Rácz

Vstupné: 10€

INFO: ticket@mskskomarno.sk, +421 905 892 579