Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne + Dôstojnícky pavilón / Komáromi Jókai Színház + Tiszti Pavilon
17. jún 2023 od 09:00
2023. jún 17. 09:00-od
Recitačná súťaž Attilu Kaszása

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku