Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón / Tiszti Pavilon
18. december 2022 od 14:00
2022. december 18. 14:00-od
Remeselnícke dielne a pečenie medovníkov s OZ Villa Camarum

vstup zdarma