Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
28. marec 2024 od 17:00
2024. marec 28. 17:00-od
Rossz napok – prezentácia knihy a beseda s Lászlóm Tóthom


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -