Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
10. január 2023 od 18:00
2023. január 10. 18:00-od
Salón „Kikötő“ – stretnutie s cestovateľkou, spisovateľkou Ritou Harmincz

Vstupné: 1€


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -