Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
21. september 2023 od 18:00
2023. september 21. 18:00-od
Salón Szinnyei: „Nekem mondod?“ – strentutie s Ildikó Tóth Hizsnyai a prezentácia knihy


Ďalšie podujatia
26.
február 2024
Táňa Kusá: S mamou / premiéra
19:00 -
25.
február 2024
Hudobné jasličky a tanečný…
16:30 -
25.
február 2024
Deň maďarskej prózy:…
15:00 -
24.
február 2024
Čokoládová dielnička s…
16:00 -