Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho
9. jún 2022 od 17:00
2022. jún 9. 17:00-od
Stretnutie s Józsefom ROKKO Juhászom

SALÓN SZINNYEI – podujatie Knižnice Józsefa Szinnyeiho

Info link: https://www.facebook.com/szinnyei.konyvtar

Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -