Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho
9. jún 2022 od 17:00
2022. jún 9. 17:00-od
Stretnutie s Józsefom ROKKO Juhászom

SALÓN SZINNYEI – podujatie Knižnice Józsefa Szinnyeiho

Info link: https://www.facebook.com/szinnyei.konyvtar

Ďalšie podujatia
28.
máj 2024
Filmový klub Vasmacska /…
18:00 -