Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
30. marec 2023 od 18:00
2023. marec 30. 18:00-od
Salón Szinnyei: Stretnutie s novinárkou a spisovateľkou Erzsébet Schäffer

Cena vstupného je ľubovoľná.


Ďalšie podujatia
29.
máj 2023
Výstava akademického maliara…
4.
jún 2023
Tanec spolupatričnosti na…
15:45 -