Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
9. november 2023 od 18:00
2023. november 9. 18:00-od
Salón Szinnyei: Tanárnő kérem – prezentácia knihy s Anikó N. Tóth


Ďalšie podujatia
10.
december 2023
Chanuka 5784 – Oslavujme…
14:30 -
10.
december 2023
Mark St. Germain: Hodiny tanca
17:00 -
10.
december 2023
Komorný orchester BELICZAY /…
19:00 -
10.
december 2023
PIRIPOTTY – tanečný…
15:00 -