Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
13. október 2023 od 11:00
2023. október 13. 11:00-od
Schwechtje Mihály: Dedičstvo


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -