Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
14. december 2023 od 17:00
2023. december 14. 17:00-od
Sedem krás – beseda s televíznou redaktorkou Drahu Dobrovicsovou


Ďalšie podujatia
19.
júl 2024
Tanečný dom – Večer pri…
19:30 -
19.
júl 2024
Jessica May & Petr Novák
18:00 -
18.
júl 2024
Ray Cooney: A MINISZTER…
19:00 -
14.
júl 2024
DJ Vinnie Lonely
19:30 -