Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
8. február 2024 od 17:00
2024. február 8. 17:00-od
Sedem krás imunológie – stretnutie s MUDr. Svetlanou Hadvabovou


Ďalšie podujatia
26.
február 2024
Táňa Kusá: S mamou / premiéra
19:00 -
25.
február 2024
Hudobné jasličky a tanečný…
16:30 -
25.
február 2024
Deň maďarskej prózy:…
15:00 -
24.
február 2024
Čokoládová dielnička s…
16:00 -