Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
8. február 2024 od 17:00
2024. február 8. 17:00-od
Sedem krás imunológie – stretnutie s MUDr. Svetlanou Hadvabovou


Ďalšie podujatia
26.
júl 2024
TriTon
20:00 -