Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
15. december 2022 od 18:00
2022. december 15. 18:00-od
Sedem krás s herečkou Éva Bandorovou

 Vstup zdarma