Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
8. december 2022 od 17:30
2022. december 8. 17:30-od
Sedem krás so spevákom a šansonierom Igorom Šebom

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -