Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
19. október 2023 od 17:00
2023. október 19. 17:00-od
Sedem krás – stretnutie so šermiarkou Katarínou Ráczovou


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -