Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Klapkovo námestie / Klapka tér
3. december 2023 od 16:30
2023. december 3. 16:30-od
Spoločné zapálenie prvej adventnej sviece, požehnanie adventného venca a božie slovo