Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mesto Komárno / Komárom Város
15. marec 2023 od 16:30
2023. marec 15. 16:30-od
Spomienková slávnosť na maďarskú revolúciu v rokoch 1848/1849

16.30, Socha Móra Jókaiho, rečník: Béla Keszegh primátor

17.00, Socha Györgya Klapku, rečník: Gergely Bödők historik

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -
18.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
19:00 -
18.
máj 2024
Stretnutie milovníkov…
09:00 -