Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium
25. november 2022 od 09:00
2022. november 25. 09:00-od
Spomienková súťaž Istvána Cornidesa

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
22.
jún 2024
MEDICINA / koncert /// II.…
20:00 -
22.
jún 2024
II. YogaFest – Komárno
08:30 - 23:00
21.
jún 2024
Bess Wohl: Válaszfalak /…
19:00 -