Gymnázium Hansa Selyeho (slávnostná sála) / Selye János Gimnázium (díszterem)
3. november 2022 od 18:00
2022. november 3. 18:00-od
Spomienkový večer na na počesť kardinála Józsefa Mindszentyho

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -