Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho (slávnostná sála) / Selye János Gimnázium (díszterem)
3. november 2022 od 18:00
2022. november 3. 18:00-od
Spomienkový večer na na počesť kardinála Józsefa Mindszentyho

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -