Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Reformovaná cirkevná obec v Komárne – farský úrad / Komáromi Református Egyházközség – lelkészi hivatal
24. október 2023 od 16:30
2023. október 24. 16:30-od
Spomienkový večer na profesorku Ilonu Oláh Domonkos


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -