Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Reformovaná cirkevná obec v Komárne – farský úrad / Komáromi Református Egyházközség – lelkészi hivatal
24. október 2023 od 16:30
2023. október 24. 16:30-od
Spomienkový večer na profesorku Ilonu Oláh Domonkos


Ďalšie podujatia
10.
december 2023
Chanuka 5784 – Oslavujme…
14:30 -
10.
december 2023
Mark St. Germain: Hodiny tanca
17:00 -
10.
december 2023
Komorný orchester BELICZAY /…
19:00 -
10.
december 2023
PIRIPOTTY – tanečný…
15:00 -